คอร์สติวออนไลน์ (Live 🔴)
ติวสรุปก่อนสอบตำรวจ (สายอำนวยการ) ประจำปี 2562
ติวสรุปก่อนสอบตำรวจ (สายอำนวยการ) ประจำปี 2562
สถาบันติวเนติออนไลน์
สถาบันติวเนติออนไลน์

Live
1,900.00 บาท 1,500.00 บาท
ENG1001 ภาษาอังกฤษพื้นฐาน 1 (ภาค 2/62)
ENG1001 ภาษาอังกฤษพื้นฐาน 1 (ภาค 2/62)
สถาบันติวเนติออนไลน์

Live
750.00 บาท 490.00 บาท
ENG1002 ภาษาอังกฤษพื้นฐาน 2 (ภาค 2/62)
ENG1002 ภาษาอังกฤษพื้นฐาน 2 (ภาค 2/62)
สถาบันติวเนติออนไลน์

Live
750.00 บาท 490.00 บาท
LAW1002 กฎหมายเอกชน (ภาค 2/62)
LAW1002 กฎหมายเอกชน (ภาค 2/62)
สถาบันติวเนติออนไลน์

Live
750.00 บาท
LAW1003 นิติกรรมและสัญญา (ภาค 2/62)
LAW1003 นิติกรรมและสัญญา (ภาค 2/62)
สถาบันติวเนติออนไลน์

Live
750.00 บาท
LAW2001 ว่าด้วยทรัพย์ (ภาค 2/62)
LAW2001 ว่าด้วยทรัพย์ (ภาค 2/62)
สถาบันติวเนติออนไลน์

Live
750.00 บาท
LAW2002 หนี้ (ภาค 2/62)
LAW2002 หนี้ (ภาค 2/62)
สถาบันติวเนติออนไลน์

Live
750.00 บาท
LAW2003 ว่าด้วยละเมิด (ภาค 2/62)
LAW2003 ว่าด้วยละเมิด (ภาค 2/62)
สถาบันติวเนติออนไลน์

Live
750.00 บาท
LAW2004 รัฐธรรมนูญ (ภาค 2/62)
LAW2004 รัฐธรรมนูญ (ภาค 2/62)
สถาบันติวเนติออนไลน์

Live
750.00 บาท
LAW2005 ว่าด้วยซื้อขาย (ภาค 2/62)
LAW2005 ว่าด้วยซื้อขาย (ภาค 2/62)
สถาบันติวเนติออนไลน์

Live
750.00 บาท
LAW2006 กฎหมายอาญา 1 (ภาค 2/62)
LAW2006 กฎหมายอาญา 1 (ภาค 2/62)
สถาบันติวเนติออนไลน์

Live
750.00 บาท
LAW2007 กฎหมายอาญา 2 (ภาค 2/62)
LAW2007 กฎหมายอาญา 2 (ภาค 2/62)
สถาบันติวเนติออนไลน์

Live
750.00 บาท
คอร์สวีดีโอย้อนหลัง (On Demand)
ENG1001 ภาษาอังกฤษพื้นฐาน 1 (ย้อนหลัง ภาค 1/62)
ENG1001 ภาษาอังกฤษพื้นฐาน 1 (ย้อนหลัง ภาค 1/62)
สถาบันติวเนติออนไลน์

490.00 บาท
ENG1002 ภาษาอังกฤษพื้นฐาน 2 (ย้อนหลัง ภาค 1/62)
ENG1002 ภาษาอังกฤษพื้นฐาน 2 (ย้อนหลัง ภาค 1/62)
สถาบันติวเนติออนไลน์

490.00 บาท
LAW1001 กฎหมายมหาชน (ย้อนหลัง ภาค 1/62)
LAW1001 กฎหมายมหาชน (ย้อนหลัง ภาค 1/62)
สถาบันติวเนติออนไลน์

750.00 บาท
LAW1002 กฎหมายเอกชน (ย้อนหลัง ภาค 1/62)
LAW1002 กฎหมายเอกชน (ย้อนหลัง ภาค 1/62)
สถาบันติวเนติออนไลน์

750.00 บาท
LAW1003 นิติกรรมและสัญญา (ย้อนหลัง ภาค 1/62)
LAW1003 นิติกรรมและสัญญา (ย้อนหลัง ภาค 1/62)
สถาบันติวเนติออนไลน์

750.00 บาท
LAW2001 ว่าด้วยทรัพย์ (ย้อนหลัง ภาค 1/62)
LAW2001 ว่าด้วยทรัพย์ (ย้อนหลัง ภาค 1/62)
สถาบันติวเนติออนไลน์

750.00 บาท
LAW2002 หนี้ (ย้อนหลัง ภาค 1/62)
LAW2002 หนี้ (ย้อนหลัง ภาค 1/62)
สถาบันติวเนติออนไลน์

750.00 บาท
LAW2003 ว่าด้วยละเมิด (ย้อนหลัง ภาค 1/62)
LAW2003 ว่าด้วยละเมิด (ย้อนหลัง ภาค 1/62)
สถาบันติวเนติออนไลน์

750.00 บาท
LAW2004 รัฐธรรมนูญ (ย้อนหลัง ภาค 1/62)
LAW2004 รัฐธรรมนูญ (ย้อนหลัง ภาค 1/62)
สถาบันติวเนติออนไลน์

750.00 บาท
LAW2005 ว่าด้วยซื้อขาย (ย้อนหลัง ภาค 1/62)
LAW2005 ว่าด้วยซื้อขาย (ย้อนหลัง ภาค 1/62)
สถาบันติวเนติออนไลน์

750.00 บาท
LAW2006 กฎหมายอาญา 1 (ย้อนหลัง ภาค 1/62)
LAW2006 กฎหมายอาญา 1 (ย้อนหลัง ภาค 1/62)
สถาบันติวเนติออนไลน์

750.00 บาท
LAW2007 กฎหมายอาญา 2 (ย้อนหลัง ภาค 1/62)
LAW2007 กฎหมายอาญา 2 (ย้อนหลัง ภาค 1/62)
สถาบันติวเนติออนไลน์

750.00 บาท
ความคิดเห็นจากผู้เรียน
ความสำเร็จจากผู้เรียน