ติวเนติบัณฑิต ติวสอบทนายความ ติวสอบนายสิบตำรวจ ติวสอบภาค ก. ติวสอบปลัดอำเภอ ติวสอบครูผู้ช่วย และติวสอบงานราชการอื่น ฯ โทร. 085-5529560 Line ID : @Tuinationline

สมาชิกล็อกอิน:
สวัสดี: บุคคลทั่วไป , สมัครเรียน , ลืมรหัสผ่าน

แสดงความยินดีกับศิษย์ สถาบันติวเนติออนไลน์ ที่สอบผ่าน "เนติบัณฑิต" ภาคเรียนที่ 2/68

ผู้เขียน ข้อความ
Admin
Administrator
กระทู้: 48
ตอบ: 2
โพส์เมื่อ: 19 เม.ย 2559 19:16:36 น. IP: 183.88.82.xxx
ประกาศผลสอบข้อเขียนความรู้ชั้นเนติบัณฑิต ภาค 2 สมัยที่ 68 ปีการศึกษา 2558  ที่ผ่านมา สถาบันติวเนติออนไลน์ และทีมงานติวเตอร์ทุกคน ก็ขอแสดงความยินดีกับศิษย์สถาบันติวเนติออนไลน์ที่สามารถสอบผ่าน "เนติบัณฑิต" ภาคเรียนที่ 2/68 ทุกคนด้วยนะครับ แต่สำหรับศิษย์ที่สอบไม่ผ่านก็ไม่ต้องเสียใจ เทอมหน้าเราสู้กันใหม่ ทีมงานติวเตอร์ขอเป็นกำลังใจให้ทุกคนและจะช่วยพลักดันให้ท่านเป็นเนติบัณฑิตไทยให้จงได้  เพราะ "ความสำเร็จของคุณ คือเป้าหมายของเรา" จะอยู่ใกล้หรือไกลแค่ไหนก็ยังสามารถติวกับเราได้ โดยมีหลากหลายช่องทางให้เลือกติวตามที่ท่านสะดวกที่สุด ทุกวันนี้เทคโนโลยี้ก้าวหน้ามากกว่าแต่ก่อน ดังนั้นระยะทางจึงไม่ใช้อุปสรรคของการศึกษากฎหมาย ถ้าหากคุณมีความเชื่อมัน มีความฝัน เราจะขอสานฝันของคุณให้เป็นความจริงจงได้ เราขอสัญญา...

รายชื่อศิษย์ผู้สอบผ่านเนติบัณฑิต 2/68 เพียงบางส่วนที่เราภาคภูมิใจ 
(รายชื่อที่เราสามารถตรวจสอบได้บางส่วนเท่านั้น เพราะลูกค้าบางท่านใช้ชื่อเพื่อน ชื่อน้อง หรือ ชื่อภาษาอังกฤษ จึงตรวจสอบไม่ได้)

รายชื่อผู้ที่สอบผ่านกลุ่มกฎหมาย วิ.แพ่ง  รายชื่อผู้ที่สอบผ่านกลุ่มกฎหมาย วิ.อาญา
1. คุณศนิชา สิริวัฒน์วิทูร
2. พันตำรวจโทปัญญา กล้าประเสริฐ
3. คุณอรุณ ทรงเรณู
4. คุณอังคณา อานนท์
5. คุณนัชชาพัศย์ หิรัญสถิตย์พร
6. คุณศรญา พฤษกลำมาศ
7. คุณศิริพร เบญจพร
8. คุณภัทรมาศ ฉันทนานุวัฒน์
9. คุณรุ่งนภา เพ็ชรรัตน์
10. คุณอดุลเดช จินตศิริกูล
11. คุณพิมทรัพย์ ชูรัศมี
12. คุณเกรียงศักดิ์ สาระภี
13. ร้อยตำรวจโท ธรา ผ่องพุฒิ
14. คุณสิริมา นามนนท์
15. คุณมณีรัตน์ สุขคำฟอง
16. คุณไตรภพ ตัญจพัฒน์กุล
17. พันตำรวจโทสุวัฒน์ ตุลาธร
18. คุณศุภนิติ ศรีโบราณ
19. คุณทิพวรรณ ประสพศิลป์
20. คุณจักรพรรณ ดิษฐเนตร
21. คุณวัฒนา ชาวสวน
22. คุณดุจพิมพ์พร บุญประสิทธิ์
23. คุณวีระยุทธิ์ หลักเพชร
24. คุณธนินพัชร์ คชนพพลจรัส
25. คุณธานีธวัช ลิ่มนำทอง
26. คุณปาลวัฒน์ แสนคำ
27. ร้อยตำรวจโทศุภชัย ชาติมนตรี
28. คุณเจริญศักดิ์ ประสพ
29. คุณสิทธิศักดิ์ จันพันธ์
30. คุณศรุต ราชปรีชา
31. คุณวราพร ชูทอง
32. คุณอาธร วธีรวงศ์นิจ
33. คุณกรวัชร อุปลา
34. คุณสุวารี ภิรมย์ศิริพรรณ์
35. คุณสุพัฒน์ ไพศาลธีรเดช
36. คุณนักสิทธิ์ จันทร์สกุลพร
37. คุณเจริญศักดิ์ ประสพ
38. จ่าเอกวัชรันทร์ คำมา
39. คุณสิทธิศักดิ์ จันพันธ์
40. คุณศิริวรรณ ศิริเวช
41. คุณยศพงศ์ เดี่ยวทิพย์สุคนธ์
42. คุณปารเมศ บุญญานันต์
43. คุณนันทวัฒน์ ทองช่วง
44. คุณบุญญานันท์ ชนกวงศ์วิวัฒน์
45. คุณสาวิตรี พานชาตรี
1. คุณไพรัช ถิ่นธานี
2. คุณตฤณ เบ็ญจจินดา
3. คุณอรุณ ทรงเรณู
4. คุณชาติ นพชำนาญ
5. คุณนัชชาพัศย์ หิรัญสถิตย์พร
6. คุณลลิตา วรรธนวินิจ
7. คุณกฤตพรต ไมตรีสถิต
8. คุณเจตจิรัสย์ รัตนติกุล
9. คุณเกรียงศักดิ์ สาระภี
10. คุณรัฎเกล้า วิธานธำรง
11. คุณจรรยา สมเพาะ
12. ร้อยตำรวจโทณัฐวุฒิ พาณิชย์กุล
13. คุณเดชา กะมะโน
14. คุณพีระติ วรพิพัฒน์
15. คุณฉันทัช อาสาสรรพกิจ
16. คุณชุติมา คล้ายเพ็ญ
17. คุณจิราพัชร สิทธิวงศ์
18. คุณภัทรพงค์ ช้างกลาง
19. คุณดวงใจ นุ้ยฉิม
20. คุณสุกิจ ศรีเพชรพงษ์
21. คุณกัญญาวีร์ สิงหเสนี
22. คุณปาลวัฒน์ แสนคำ
23. คุณภาคภูมิ ศรีหานาม
24. คุณศิริรัตน์ อ่อนพุทธา
25. คุณศิริพร เปลี่ยนศรี
26. คุณดุจพิมพ์พร บุญประสิทธิ์
27. ร้อยตำรวจเอกธนวัฒน์ ใบหมาดปันจอ
28. ร้อยตำรวจโทสืบวงค์ สุดหนองบัว
29. คุณกิตติยา เทพสุวรรณ์
30. คุณมนัสวี กะดะแซ
31. คุณอัจฉรา ศรีเจ้า
32. คุณวิภาวรรณ ปานสมบัติ
33. คุณโชคชัย เพชรแท้
34. คุณขวัญอิสรา นิลพัฒน์
35. คุณกนกวรรณ สินเดระดาษ
36. คุณกัญจริกา  วัฒนชนม์
37. สาโรช ลิวัฒนโสภา
38. รินรดา อารีพงษ์
39. ปราโมทย์ สิงห์ทอง
40. บุญญานันท์ ชนกวงศ์วิวัฒน์
41. ภาคภูมิ ปลุกปลื้ม
42. เพชรวัต นิโรจน์
43. ศศิมณฑล ปิจะเถิง
44. จตุพร บวรศ์ขริน
45. นราวดี  นุ้ยบุตร

ตอบกระทู้
ป้อนข้อมูบให้ครบทุกช่องตามเครื่องหมาย *
หัวข้อ:
แสดงความยินดีกับศิษย์ สถาบันติวเนติออนไลน์ ที่สอบผ่าน "เนติบัณฑิต" ภาคเรียนที่ 2/68
รายละเอียด:*
ชื่อ:*
 
Code:*