เก็งตรงประเด็นแรก ข้อ 6. เนติบัณฑิต ภาค 1/72 (โดยติวเตอร์โอ๊ค)