เก็งตรงประเด็นแรก ข้อ 9. รัฐธรรมนูญ เนติบัณฑิต ภาค 1/72 (โดยติวเตอร์โอ๊ค)