เก็งตรง ข้อ 10. ปกครอง เนติบัณฑิต ภาค 1/72 (โดยติวเตอร์ป้อม)