เก็งตรง ข้อ 7. ภาษีอากร เนติบัณฑิต ภาค 1/72 (โดยติวเตอร์ยิว)