เงื่อนไขการใช้บริการของเว็บไซต์

เงื่อนไขการใช้บริการเว็บไซต์ “TuinatiOnline.com”

ข้อตกลงต่อไปนี้ (“ข้อตกลงการใช้งาน”) จะเป็นข้อตกลงการใช้งานของคุณกับเว็บไซต์ TuinatiOnline.com ซึ่งรวมถึงเนื้อหา การใช้งาน และการให้บริการทั้งหมดบน Tuinati Online (“แอปพลิเคชัน”) ที่คุณต้องปฏิบัติตาม การใช้เว็บไซต์ สร้างบัญชีผู้ใช้งาน หรือกดยอมรับข้อตกลงการใช้งานของเรา จะถือว่าคุณยอมรับที่จะปฏิบัติตาม และอยู่ภายใต้ข้อตกลง รวมถึงยอมรับนโยบายการเป็นส่วนตัวที่เรากำหนด คุณจะไม่สามารถใช้บริการเว็บไซต์ของเราได้ หากคุณไม่เห็นด้วยกับข้อตกลงเงื่อนไขการใช้บริการหรือนโยบายความเป็นส่วนตัวดังกล่าว เว็บไซต์ TuinatiOnline.com นี้เปิดให้บริการสำหรับผู้ใช้ที่มีอายุเกิน 18 ปีบริบูรณ์แล้วเท่านั้น คุณจะไม่สามารถใช้บริการเว็บไซต์ของเราได้ หากคุณมีอายุต่ำกว่า 18 ปี การใช้บริการเว็บไซต์ของเรา เป็นการแสดงถึงว่าคุณได้ยืนยันว่าตนเองมีอายุผ่านเกณฑ์ และมีคุณสมบัติครบที่จะทำการยอมรับตกลง และสัญญาระหว่างคุณกับตัวบริษัท เอส ทูเก็ตเตอร์ ซิสเท็ม จำกัด มีสิทธิ์ที่จะระงับการใช้งานบัญชีผู้ใช้งานของคุณ หากคุณมีคุณสมบัติดังกล่าวไม่ครบถ้วน คุณสามารถติดต่อเราผ่าน ศูนย์บริการลูกค้าได้ หากคุณมีคำถามเกี่ยวกับข้อตกลงการใช้งานของเรา

 

คำนิยามสำคัญ

ผู้สอน คือ สถาบันติวเนติออนไลน์ และผู้ใช้งานที่ฝากคอร์สสอน Live ติวสดออนไลน์ , On Demand วีดีโอย้อนหลัง  บน Tuinationline.com ที่ตกลงยอมรับตามนโยบายความเป็นส่วนตัว และเงื่อนไขการให้บริการ ของบริษัท เอส ทูเก็ตเตอร์ ซิสเท็ม จำกัด

ผู้เรียน คือ ผู้สร้างบัญชีผู้ใช้งาน ยอมรับข้อตกลงการใช้งานของเรา ชำระเงินเพื่อเรียน คอร์ส Live ติวสดออนไลน์ , On Demand วีดีโอย้อนหลังบน Tuinationline.com

ผู้ใช้ คือ บุคคลที่เข้ามาสู่เว็บไซต์ของ Tuinationline.com และใช้บริการของ Tuinationline.com ซึ่งรวมถึงผู้สอนและผู้เรียนด้วย

บริการ คือ คอร์สเรียน หรือ หลักสูตรที่สอนบนเว็บไซต์ Tuinationline.com ซึ่งผู้เรียนสามารถอ่านและตัดสินใจว่าจะชำระเงินเพื่อเรียนจากคอร์สเรียน หรือ หลักสูตรดังกล่าวได้

การสั่งซื้อ คือ สัญญาระหว่างผู้เรียนและผู้สอน หลังจากผู้เรียนตัดสินใจชำระเงินเพื่อเรียนกับคอร์สเรียน หรือ หลักสูตรที่สอนบนเว็บไซต์

หน้าบริการ คือ หน้าที่เป็นช่องทางการสื่อสารระหว่างผู้เเรียนและผู้สอน สำหรับคอร์สเรียน หรือ หลักสูตรที่สอนบนเว็บไซต์

คอมมิชชั่น คือ จำนวนเงินรายได้ที่ผู้สอนได้รับจาก คอร์ส Live ติวสดออนไลน์ , On Demand วีดีโอย้อนหลัง เป็นค่าคอมมิชชั่น

 

ผู้สอน

ข้อตกลงทั่วไป

 • ผู้สอนเข้าใจและยอมรับทุกเงื่อนไขตามข้อกำหนดดังต่อไปนี้
 • Tuinationline.com เป็นทั้งผู้ให้บริการและสื่อกลางระหว่างผู้สอนและผู้เรียน
 • "ค่าคอมมิชชั่น" คือ รายได้ที่ได้รับจากยอดการสั่งซื้อบริการ
 • รายได้ของผู้สอนจะได้รับการโอนเงิน และ/หรือ จ่ายเป็นเงินสด ตามแต่ข้อตกลงระหว่าง ผู้เรียน และผู้สอน
 • ค่าใช้จ่ายอันเนื่องมาจากเอกสาร และ สื่อการสอนใด ๆ Tuinationline.com ไม่มีส่วนเกี่ยวข้องและรับผิดชอบ
 • รีวิวของผู้สอนจะถูกคำนวณขึ้นมาจากคะแนนประเมินผลงานที่ผู้เรียนได้ประเมินกับผู้สอนหลังจากที่ผู้สอนได้ทำการสอนไปแล้วเป็นระยะเวลาไม่ต่ำกว่า 7 วัน

 

ผู้เรียน

ข้อตกลงทั่วไป

 • ผู้เรียนเข้าใจและยอมรับทุกเงื่อนไขตามตามนโยบายความเป็นส่วนตัว และเงื่อนไขการให้บริการ ของบริษัท เอส ทูเก็ตเตอร์ ซิสเท็ม จำกัด

รีวิว และคะแนนการประเมิน

 • การให้รีวิว และคะแนนการประเมินแก่ผู้สอนเป็นส่วนสำคัญสำหรับระบบรีวิวของ Tuinationline.com รีวิวและคะแนนการประเมินต่างๆจากผู้เรียนแสดงถึงความพึงพอใจในตัวผู้สอนที่ได้รับ
 • การให้รีวิวเป็นสิทธิของผู้เรียน รีวิวต่างๆจะไม่ถูกลบออกไม่ว่าด้วยเหตุผลใดๆ ยกเว้นแต่ในกรณีที่รีวิวดังกล่าวได้ละเมิดข้อตกลงการใช้งานของ Tuinationline.com
 • เพื่อป้องกันการใช้งานระบบรีวิวและคะแนนการประเมินอย่างผิดจุดประสงค์ ผู้เรียนสามารถให้รีวิว และคะแนนการประเมินกับผู้สอนของตนเองได้หลังจากติดต่อกับผู้สอนนั้น ๆ เป็นเวลาอย่างต่ำ 7 วัน แล้วเท่านั้น การใช้งานระบบรีวิว และคะแนนการประเมินอย่างผิดจุดประสงค์ จะส่งผลให้บัญชีผู้เรียน ถูกระงับการใช้งานจากระบบ Tuinationline.com
 • รีวิวจากผู้ว่าเรียนจะถูกแสดงอยู่ในหน้าใดก็ตามที่เกี่ยวข้องกับผู้สอน
 • ผู้เรียน สามารถให้รีวิวกับผู้สอนได้ทุกเมื่อ

 

แนวทางการปฏิบัติของผู้ใช้

Tuinationline.com เป็นช่องทางที่เปิดให้ผู้ใช้สามารถติดต่อสื่อสารกันในฐานะ ผู้เรียน และ ผู้สอน Tuinationline.com มีความพยายามที่จะสร้างบรรยากาศที่เป็นชุมชน ที่มีความเป็นกันเองและความเป็นมืออาชีพในเวลาเดียวกัน Tuinationline.com สนับสนุนให้ผู้ใช้ทุกคนปฏิบัติตามบรรยากาศที่ดี โดยมีแนวทางดังต่อไปนี้

การแจ้งการละเมิดการใช้งาน

- เมื่อระบบพบเห็นการกระทำที่ไม่เหมาะสม หรือได้รับการแจ้งเตือนมาจากผู้ใช้อื่นๆ TuinatiOnline.com จะทำการเตือนผู้ใช้นั้น โดยจะเป็นการเตือนผ่านอีเมล หรือการแสดงบนหน้าแอปพลิเคชันของเราเมื่อผู้ใช้ทำการลงชื่อเข้าใช้งาน

- การเตือนดังกล่าวจะไม่ส่งผลต่อการใช้งานระบบ TuinatiOnline.com แต่อาจะส่งผลต่อการระงับบัญชีการใช้งานในภายภาคหน้าของผู้ใช้ดังกล่าว หากผู้ใช้ยังคงกระทำการไม่เหมาะสมบนระบบต่อไป

 

การใช้งานที่ไม่เหมาะสม

การกระทำและการใช้ภาษาที่ไม่เหมาะสม – ผู้ใช้ควรให้เกียรติซึ่งกันและกัน การสื่อสารผ่าน TuinatiOnline.com ควรจะแสดงออกถึงมารยาทที่ดีงาม และมีความเป็นมืออาชีพ TuinatiOnline.com จะมีมาตรการต่อผู้ใช้ที่ทำการกลั่นแกล้ง หรือพูดจาเหยียดหยาม ดูถูกผู้อื่น

ฟิชชิ่ง และการสแปม – TuinatiOnline.com ให้ความสำคัญกับความปลอดภัยของผู้ใช้เป็นอันดับหนึ่ง ผู้ใช้ห้ามการกระทำการใดๆก็ตามที่เข้าข่ายการพยายามที่จะเข้าสู่บัญชี หรืออุปกรณ์การใช้งานของผู้ใช้อื่นๆ ผ่านระบบของ TuinatiOnline.com ผู้ใช้ทุกคนควรให้เกียรติผู้ใช้อื่นโดยการไม่ติดต่อผู้ใช้อื่นในเชิงพาณิชย์หากผู้ใช้ดังกล่าวไม่ต้องการ

การฉ้อโกง หรือใช้ระบบอย่างผิดกฎหมาย – ผู้ใช้ไม่สามารถใช้ระบบ TuinatiOnline.com ในการกระทำใดๆที่ผิดต่อกฎหมายใดๆทั้งสิ้น

 

การใช้งานระบบอย่างไม่เหมาะสม และการแสปม

สร้างบัญชีผู้ใช้เป็นจำนวนมาก – เพื่อป้องกันการคดโกง และการใช้งานอย่างไม่เหมาะสม ผู้ใช้สามารถสร้างบัญชีผู้ใช้กับ TuinatiOnline.com ได้เพียง หนึ่งบัญชีเท่านั้น การสร้างบัญชีเพิ่มเติมอาจส่งผลให้บัญชีทั้งหมดของคุณถูกระงับการใช้งาน

การละเมิดสิทธิผู้อื่น – TuinatiOnline.com จะไม่อดทนต่อผู้ใช้ใดๆที่ทำการละเมิดสิทธิหรือเบียดเบียนผู้ใช้อื่นๆ ผ่านการกระทำที่ไม่เหมาะสม รวมถึงการใช้คำพูดดูถูก เหยียดหยาม และการสร้างบัญชีมากกว่าหนึ่งบัญชีเพื่อใช้ในการกระทำดังกล่าว

การแชร์บัญชีผู้ใช้ – สงวนสิทธิ์ในการใช้งาน TuinatiOnline.com (1 User / 1 ผู้ใช้) เท่านั้น ห้ามนำบัญชีผู้ใช้ (ให้/แชร์) แก่บุคคลอื่นใช้ไม่ว่ากรณีใด ๆ หากตรวจพบอาจส่งผลให้บัญชีทั้งหมดของคุณถูกระงับการใช้งาน

การขายบัญชีผู้ใช้ – ผู้ใช้ไม่สามารถทำการซื้อขายบัญชี TuinatiOnline.com ได้

 

ข้อตกลงทั่วไป

- TuinatiOnline.com ขอสงวนสิทธิ์ในการระงับการใช้งานบัญชีชั่วคราวหรือถาวร หาก TuinatiOnline.com พบว่าบัญชีดังกล่าวได้กระทำการละเมิดข้อตกลงการใช้งาน หรือมีการกระทำที่ไม่เหมาสมบนระบบของ TuinatiOnline.com การละเมิดข้อตกลงการใช้งานของ TuinatiOnline.com อาจส่งผลถึงการระงับการใช้งานของบัญชีของคุณ

- บัญชีที่ถูกระงับการใช้งานจะไม่สามารถทำการเข้าใช้งานบนระบบ TuinatiOnline.com ได้

- ผู้ใช้ที่มีบัญชีที่ถูกระงับการใช้งานสามารถติดต่อทีมงาน TuinatiOnline.com เพื่อสอบถามถึงข้อมูลและสถานะของบัญชีดังกล่าวได้

- ในกรณีที่ TuinatiOnline.com ทำการตรวจสอบความเป็นเจ้าของบัญชี TuinatiOnline.com ของผู้ใช้ ผู้ใช้ต้องแสดงความเป็นเจ้าของบัญชีของ TuinatiOnline.com ผ่านหลักฐานต่างๆ เช่น บัตรประจำตัวประชาชน สมุดบัญชี พาสปอร์ต หรือเอกสารทางกฎหมายต่างๆที่สามารถใช้ในการยืนยันตนเองได้

- TuinatiOnline.com ของสงวนสิทธิ์ในการแก้ไขข้อตกลงในการใช้งานตามความเหมาะสม และเมื่อมีการเปลี่ยนแปลง TuinatiOnline.com จะทำการแสดงข้อตกลงในการใช้งานใหม่บนหน้านี้ และถือว่าผู้ใช้ได้ยินยอมตามข้อตกลงใหม่ในทันที

 

เนื้อหาที่สร้างโดยผู้ใช้

เนื้อหาที่สร้างโดยผู้ใช้ (User Generated Content หรือ “UGC”) หมายถึง เนื้อหาต่างๆที่ถูกสร้างขึ้นมาโดยผู้ใช้อื่นๆในระบบที่ไม่ได้ถูกสร้างจากตัว TuinatiOnline.com เอง เนื้อหาทั้งหมดที่ถูกอัพโหลดขึ้นมาจากผู้ใช้สู่ TuinatiOnline.com จากผู้เรียนหรือผู้สอน จะถือว่าเป็นเนื้อหาที่สร้างโดยผู้ใช้ทั้งหมด โดย TuinatiOnline.com ไม่มีความจำเป็นต้องทำการตรวจสอบเนื้อหาดังกล่าวถึงความเหมาะสม หรือการละเมิดสิทธิต่างๆของบุคคลอื่น ทั้งนี้ TuinatiOnline.com สนับสนุนให้ผู้ใช้ทุกคนแจ้งให้ทีมงาน TuinatiOnline.com ได้ทราบถึงการใช้งานเนื้อหาอย่างไม่เหมาะสม โดยทีมงาน TuinatiOnline.com จะทำการตรวจสอบเนื้อหาดังกล่าวประกอบด้วยหลักฐานที่ผู้ใช้ได้แนบให้เพิ่มเติมเพื่อทำการลบหรือระงับเนื้อหาตามความเหมาะสม TuinatiOnline.com จะไม่รับผิดชอบต่อคุณภาพการสอนของผู้สอน หรือการกระทำใด ๆ ที่ผู้สอนได้กระทำกับผู้เรียน TuinatiOnline.com ไม่อาจรับผิดชอบต่อการสื่อสารใดๆก็ตามแต่ระหว่างผู้สอนกับผู้เรียน หรือปัจจัยอื่นๆที่เกี่ยวข้องกับการให้บริการผ่าน TuinatiOnline.com

 

ข้อจำกัดด้านความรับผิดชอบ

TuinatiOnline.com ผู้เกี่ยวข้องหรือผู้ออกใบอนุญาต ผู้ให้บริการ ลูกจ้าง ตัวแทน พนักงานหรือผู้บริหารของ TuinatiOnline.com ปฏิเสธความรับผิดชอบในสถานการณ์ใด ๆ ต่อค่าเสียหายใด ๆ ตามหลักกฎหมายใด ที่มาจากหรือเกี่ยวข้องกับการใช้งาน หรือการไม่สามารถใช้งานแอปพลิเคชัน และหมายรวมถึงความเสียหายทั้งโดยตรง โดยอ้อม พิเศษ โดยประมาท โดยเป็นผลสืบเนื่องจากการผิดสัญญา หรือค่าเสียหายที่จะเป็นการลงโทษ ซึ่งรวมถึงการบาดเจ็บส่วนบุคคล ความเจ็บปวดหรือความทุกข์ทรมาน ความเจ็บปวดทางจิตใจ การเสียรายได้ การเสียกำไร การสูญเสียโอกาสทางธุรกิจหรือกำไรที่คาดหวังไว้ ความเสียหายต่อร่างกาย ต่อทรัพย์สิน ต่อชื่อเสียง ต่อข้อมูล ไม่ว่าเป็นผลจากการละเมิด (ซึ่งรวมถึงการละเลย) การผิดสัญญาหรือกรณีอื่น ๆ ไม่ว่าจะสามารถคาดการณ์ได้หรือไม่ก็ตาม ข้อความข้างต้นไม่มีผลต่อการรับประกันใด ๆ ที่ไม่สามารถยกเว้นหรือจำกัดได้ตามที่กฎหมายกำหนด