LAW2006 กฎหมายอาญา 1 (ภาค 2/62)

LAW2006 กฎหมายอาญา 1 (ภาค 2/62)
750.00 บาท 590.00 บาท ชำระเงินเพื่อเริ่มเรียน ดูซ้ำกี่รอบก็ได้ ถึงสอบเสร็จ


สิ่งที่ได้รับ
  • VDO ย้อนหลังคอร์สยาว 3 ครั้ง (6 ชม.)
  • VDO ย้อนหลังคอร์สสรุป 1 ครั้ง (3 ชม.)
  • ชมวีดีโอย้อนหลังได้ตลอด ถึง 31 ต.ค. 2563
  • หรือ ดูได้ถึงสอบซ่อม 2/62, Summer 62
  • นิติศาสตร์ มหาลัยอื่นที่สอบก่อน 31 ต.ค. ก็ติวได้
  • โหลดเอกสารประกอบการติว...ฟรี
ผู้สอน
ติวนิติออนไลน์

0 รีวิว

0 คอร์ส

  • สถาบันติวเนติออนไลน์
  • สอนโดยทีมงานติวเตอร์คุณภาพ