ติวเนติบัณฑิต ติวสอบทนายความ ติวสอบนายสิบตำรวจ ติวสอบภาค ก. ติวสอบปลัดอำเภอ ติวสอบครูผู้ช่วย และติวสอบงานราชการอื่น ฯ โทร. 085-5529560 Line ID : @Tuinationline

เข้าห้องเรียนที่นี่
ชื่อผู้ใช้งาน
รหัสผ่าน
สมัครเรียน | ลืมรหัสผ่าน
เพิ่มเพื่อนเพื่อรับข่าวสาร
เพิ่มเพื่อน
แนะนำคอร์สติวสุดคุ้ม
Fanpage I Lineเลือกคอร์สติวที่ท่านต้องการ

ติวสรุปก่อนสอบ (กฎหมายแพ่ง) ภาค 1/72

คอร์สติวสรุปก่อนสอบ (กลุ่มกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ ทั้ง 10 ข้อ ) ภาคเรียนที่  1 สมัย 72
กำหนดการติวสรุปก่อนสอบ 
วันจันทร์ที่          30 กันยายน 2562       เริ่มติวเวลา  09.00 – 21.00 น. 
วันอังคารที่         01 ตุลาคม   2562       เริ่มติวเวลา  09.00 – 21.00 น. 

ค่าสมัครติว ราคา 2800 บาท 
- ลูกค้าเก่า  ลดเหลือ 2,500 บาท  สมัคร 2 ขา จากราคา 5,000 บาท เหลือ 4,400บาท 
- ลูกค้าใหม่ ราคา      2,800 บาท  สมัคร 2 ขา จากราคา 5,600 บาท เหลือ 5,200บาท 

ราคา : 2,800.00 บาท

ติวสรุปก่อนสอบ (กฎหมายอาญา) ภาค 1/72

คอร์สติวสรุปก่อนสอบ (กลุ่มกฎหมายอาญา ทั้ง 10 ข้อ ) ภาคเรียนที่  1 สมัย 72
กำหนดการติวสรุปก่อนสอบ 
วันเสาร์ที่              21 กันยายน 2562       เริ่มติวเวลา  09.00 – 21.00 น. 
วันอาทิตย์ที่         22 กันยายน 2562        เริ่มติวเวลา  09.00 – 21.00 น. 

ค่าสมัครติว ราคา 2800 บาท 
- ลูกค้าเก่า  ลดเหลือ 2,500 บาท  สมัคร 2 ขา จากราคา 5,000 บาท เหลือ 4,400บาท 
- ลูกค้าใหม่ ราคา      2,800 บาท  สมัคร 2 ขา จากราคา 5,600 บาท เหลือ 5,200บาท 

ราคา : 2,800.00 บาท

สมัครคอร์สติว "เนติบัณฑิต" ภาค 1/72 (กลุ่มกฎหมายอาญา)

คอร์สติว "เนติบัณฑิต" ภาค 1/72 (กลุ่มกฎหมายอาญาและกฎหมายพิเศษ 10 ข้อ )
ลักษณะการติว  คือ ติวทบทวนความรู้ทั้งหมดตามที่เนติบัณฑิตยสภาบรรยาย (ซึ่งเราจะมีทีมงานวิชาการติดตามการบรรยายตลอดทั้ง 16 สัปดาห์) และเจาะประเด็นสำคัญที่น่าออกข้อสอบในกลุ่มกฎหมายอาญาและกฎหมายพิเศษ ครบทั้งหมด 10 ข้อ โดยจะใช้เวลาติวทั้งหมดประมาณ  15  สัปดาห์ เพื่อเตรียมความพร้อมสำหรับสอบเนติภาค 1/72
ค่าสมัครติว ราคา 6,900 บาท 
แถมฟรี คอร์สติวสรุปก่อนสอบเนติบัณฑิต 1/72 เรียบร้อยแล้ว
แถมฟรี เอกสารอัพเดทฎีกาจากห้องบรรยายเนติบัณฑิต 1/72 เรียบร้อยแล้ว
ราคา : 6,900.00 บาท

สมัครคอร์สติว "เนติบัณฑิต" ภาค 1/72 (กลุ่มกฎหมายแพ่ง)

คอร์สติว "เนติบัณฑิต" ภาค 1/72 (กลุ่มกฎหมายแพ่ง 10 ข้อ )
ลักษณะการติว  คือ ติวทบทวนความรู้ทั้งหมดตามที่เนติบัณฑิตยสภาบรรยาย (ซึ่งเราจะมีทีมงานวิชาการติดตามการบรรยายตลอดทั้ง 16 สัปดาห์) และเจาะประเด็นสำคัญที่น่าออกข้อสอบในกลุ่มกฎหมายแพ่งและกฎหมายพิเศษ ครบทั้งหมด 10 ข้อ โดยจะใช้เวลาติวทั้งหมดประมาณ  15  สัปดาห์ เพื่อเตรียมความพร้อมสำหรับสอบเนติภาค 1/72
ค่าสมัครติว ราคา 6,900 บาท
- แถมฟรี คอร์สติวสรุปก่อนสอบเนติบัณฑิต 1/72 เรียบร้อยแล้ว
- แถมฟรี เอกสารอัพเดทฎีกาจากห้องบรรยายเนติบัณฑิต 1/72 เรียบร้อยแล้ว
ราคา : 6,900.00 บาท

คอร์สอัพเดทฎีกา "เนติบัณฑิต" (กลุ่มกฎหมาย วิ.แพ่ง) ภาค 2/71

คอร์สติวอัพเดท ประเด็น+ฎีกาที่น่าสนใจ
โดยรวบรวมจากห้องบรรยาย
เนติบัณฑิต ภาค 2/71
กลุ่มกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง ครบทั้ง 10 ข้อ

ติววันที่ 
 4, 5, 6, 7, 8 มีนาคม 2562  เวลา 16.30 น. -  19.30 น.

ค่าสมัครติวราคาปกติ  = 1,900 บาท

ลดเหลือ   = 1,500 บาท

ลูกค้าเก่า = 1,200 บาท

ราคา : 1,500.00 บาท

คอร์สอัพเดทฎีกา "เนติบัณฑิต" (กลุ่มกฎหมาย วิ.อาญา) ภาค 2/71

คอร์สติวอัพเดท ประเด็น+ฎีกาที่น่าสนใจ
โดยรวบรวมจากห้องบรรยาย
เนติบัณฑิต ภาค 2/71
กลุ่มกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา ครบทั้ง 10 ข้อ

ติววันที่ 
 11, 12, 13, 14, 15 มีนาคม 2562  เวลา 16.30 น. -  19.30 น.

ค่าสมัครติวราคาปกติ  = 1,900 บาท

ลดเหลือ   = 1,500 บาท

ลูกค้าเก่า = 1,200 บาท

ราคา : 1,500.00 บาท

คอร์สติวสรุปก่อนสอบ (กฎหมายวิ.แพ่ง) ภาค 2/71

สมัครคอร์สติวสรุปก่อนสอบ (กลุ่มกฎหมายวิ.แพ่ง ทั้ง 10 ข้อ ) ภาคเรียนที่  2 สมัย 71
กำหนดการติวสรุปก่อนสอบ 
วันเสาร์ที่      16 มีนาคม 2562       เริ่มติวเวลา  09.00 – 23.30 น. 
วันอาทิตย์ที่  17 มีนาคม 2562       เริ่มติวเวลา  09.00 – 23.30 น. 

ค่าสมัครติว ราคา 2,900 บาท 
- ลูกค้าเก่า    ลดเหลือ 2,000 บาท  
 
- ลูกค้าใหม่   ลดเหลือ 2,500 บาท  
ราคา : 2,500.00 บาท

คอร์สติวสรุปก่อนสอบ (กฎหมายวิ.อาญา) ภาค 2/71

สมัครคอร์สติวสรุปก่อนสอบ (กลุ่มกฎหมายวิ.อาญา ทั้ง 10 ข้อ ) ภาคเรียนที่  2 สมัย 71
กำหนดการติวสรุปก่อนสอบ 
วันจันทร์ที่      25 มีนาคม 2562        เริ่มติวเวลา  09.00 – 23.30 น. 
วันอังคารที่     26 มีนาคม 2562       เริ่มติวเวลา  09.00 – 23.30 น. 

ค่าสมัครติว ราคา 2,900 บาท 
- ลูกค้าเก่า    ลดเหลือ 2,000 บาท  
 
- ลูกค้าใหม่   ลดเหลือ 2,500 บาท  
ราคา : 2,500.00 บาท

สมัครคอร์สติว "เนติบัณฑิต" ภาค 2/71 (กลุ่มกฎหมาย วิ.อาญา)

สมัครคอร์สติว "เนติบัณฑิต" ภาค 2/71 (กลุ่มกฎหมาย วิ.อาญา 10 ข้อ )
ลักษณะการติว คือติวทบทวนความรู้ทั้งหมดตามที่เนติบัณฑิตยสภาบรรยาย (ซึ่งเราจะมีทีมงานวิชาการติดตามการบรรยายตลอดทั้ง 16 สัปดาห์) และเจาะประเด็นสำคัญที่น่าออกข้อสอบในกลุ่มกฎหมายอาญาและกฎหมายพิเศษ ครบทั้งหมด 10 ข้อ โดยจะใช้เวลาติวทั้งหมดประมาณ  15  สัปดาห์ เพื่อเตรียมความพร้อมสำหรับสอบเนติภาค 2/71
ค่าสมัครติว ราคา 5,900 บาท 
- แถมคอร์สติวสรุปก่อนสอบเรียบร้อยแล้ว
- แถมคอร์สติวอัพเดทฎีกาเรียบร้อยแล้ว
ราคา : 5,900.00 บาท

สมัครคอร์สติว "เนติบัณฑิต" ภาค 2/71 (กลุ่มกฎหมาย วิ.แพ่ง)

สมัครคอร์สติว "เนติบัณฑิต" ภาค 2/71 (กลุ่มกฎหมาย วิ.แพ่ง 10 ข้อ )
ลักษณะการติว คือติวทบทวนความรู้ทั้งหมดตามที่เนติบัณฑิตยสภาบรรยาย (ซึ่งเราจะมีทีมงานวิชาการติดตามการบรรยายตลอดทั้ง 16 สัปดาห์) และเจาะประเด็นสำคัญที่น่าออกข้อสอบในกลุ่มกฎหมายอาญาและกฎหมายพิเศษ ครบทั้งหมด 10 ข้อ โดยจะใช้เวลาติวทั้งหมดประมาณ  15  สัปดาห์ เพื่อเตรียมความพร้อมสำหรับสอบเนติภาค 2/71
ค่าสมัครติว ราคา 5,900 บาท 
- แถมคอร์สติวสรุปก่อนสอบเรียบร้อยแล้ว
- แถมคอร์สติวอัพเดทฎีกาเรียบร้อยแล้ว
ราคา : 5,900.00 บาท

คอร์สติวอัพเดทฎีกา "เนติบัณฑิต" (กลุ่มกฎหมายแพ่ง) ภาค 1/71

เปิดติวอัพเดท...คำพิพากษาศาลฎีกาที่น่าสนใจ จากห้องบรรยายเนติบัณฑิต 1/71

กลุ่มกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ ครบทั้ง 10 ข้อ

ติววันที่ 
 10, 11, 12, 13, 14 กันยายน 2561   เวลา 16.30 น. -  19.30 น.

ค่าสมัครติวราคาปกติ  = 1,900บาท

สมัคร 2 ขา ลดจากปกติ 3,800 บาท เหลือเพียง 3,000 บาท

ราคา : 1,900.00 บาท

คอร์สติวอัพเดทฎีกา "เนติบัณฑิต" (กลุ่มกฎหมายอาญา) ภาค 1/71

เปิดติวอัพเดท...คำพิพากษาศาลฎีกาที่น่าสนใจ จากห้องบรรยายเนติบัณฑิต 1/71

กลุ่มกฎหมายอาญา ครบทั้ง 10 ข้อ

ติววันที่ 
 03, 04, 05, 06, 07 กันยายน 2561   เวลา 16.30 น. -  19.30 น.

ค่าสมัครติวราคาปกติ  = 1,900 บาท

สมัคร 2 ขา ลดจากปกติ 3,800 บาท เหลือเพียง 3,000 บาท

ราคา : 1,900.00 บาท

ติวสรุปก่อนสอบ (กฎหมายแพ่ง) ภาค 1/71

สมัครคอร์สติวสรุปก่อนสอบ (กลุ่มกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ ทั้ง 10 ข้อ ) ภาคเรียนที่  1 สมัย 71
กำหนดการติวสรุปก่อนสอบ 
วันจันทร์ที่         24 กันยายน 2561       เริ่มติวเวลา  09.00 – 23.30 น. 
วันอังคารที่        25 กันยายน 2561       เริ่มติวเวลา  09.00 – 23.30 น. 

ค่าสมัครติว ราคา 2900 บาท 
- ลูกค้าเก่า  ลดเหลือ 2,500 บาท  สมัคร 2 ขา จากราคา 5,000 บาท เหลือ 4,000บาท 
- ลูกค้าใหม่   สมัคร 2 ขา จากราคา 5,800 บาท เหลือ 5,000บาท 
 

ราคา : 2,900.00 บาท

คอร์สติวสรุปก่อนสอบ (กฎหมายอาญา) ภาค 1/71

สมัครคอร์สติวสรุปก่อนสอบ (กลุ่มกฎหมายอาญา ทั้ง 10 ข้อ ) ภาคเรียนที่  1 สมัย 71
กำหนดการติวสรุปก่อนสอบ 
วันเสาร์ที่         15 กันยายน 2561       เริ่มติวเวลา  09.00 – 23.30 น. 
วันอาทิตย์ที่     16 กันยายน 2561       เริ่มติวเวลา  09.00 – 23.30 น. 

ค่าสมัครติว ราคา 2,900 บาท 
- ลูกค้าเก่า  ลดเหลือ 2,500 บาท  สมัคร 2 ขา จากราคา 5,000 บาท เหลือ 4,000บาท 
 
- ลูกค้าใหม่   สมัคร 2 ขา จากราคา 5,800 บาท เหลือ 5,000บาท 
ราคา : 2,900.00 บาท

สมัครคอร์สติว "เนติบัณฑิต" ภาค 1/71 (กลุ่มกฎหมายอาญา)

สมัครคอร์สติว "เนติบัณฑิต" ภาค 1/71 (กลุ่มกฎหมายอาญา 10 ข้อ )
ลักษณะการติว  คือ ติวทบทวนความรู้ทั้งหมดตามที่เนติบัณฑิตยสภาบรรยาย (ซึ่งเราจะมีทีมงานวิชาการติดตามการบรรยายตลอดทั้ง 16 สัปดาห์) และเจาะประเด็นสำคัญที่น่าออกข้อสอบในกลุ่มกฎหมายอาญาและกฎหมายพิเศษ ครบทั้งหมด 10 ข้อ โดยจะใช้เวลาติวทั้งหมดประมาณ  15  สัปดาห์ เพื่อเตรียมความพร้อมสำหรับสอบเนติภาค 1/71
ค่าสมัครติว ราคา 6,900 บาท
- แถมคอร์สติวสรุปก่อนสอบเรียบร้อยแล้ว
- แถมคอร์สติวอัพเดทฎีกาเรียบร้อยแล้ว
ราคา : 6,900.00 บาท

สมัครคอร์สติว "เนติบัณฑิต" ภาค 1/71 (กลุ่มกฎหมายแพ่ง)

สมัครคอร์สติว "เนติบัณฑิต" ภาค 1/71 (กลุ่มกฎหมายแพ่ง 10 ข้อ )
ลักษณะการติว  คือ ติวทบทวนความรู้ทั้งหมดตามที่เนติบัณฑิตยสภาบรรยาย (ซึ่งเราจะมีทีมงานวิชาการติดตามการบรรยายตลอดทั้ง 16 สัปดาห์) และเจาะประเด็นสำคัญที่น่าออกข้อสอบในกลุ่มกฎหมายแพ่งและกฎหมายพิเศษ ครบทั้งหมด 10 ข้อ โดยจะใช้เวลาติวทั้งหมดประมาณ  15  สัปดาห์ เพื่อเตรียมความพร้อมสำหรับสอบเนติภาค 1/71
ค่าสมัครติว ราคา 6,900 บาท
- แถมคอร์สติวสรุปก่อนสอบเรียบร้อยแล้ว
- แถมคอร์สติวอัพเดทฎีกาเรียบร้อยแล้ว
ราคา : 6,900.00 บาท