ติวเนติบัณฑิต ติวสอบทนายความ ติวสอบนายสิบตำรวจ ติวสอบภาค ก. ติวสอบปลัดอำเภอ ติวสอบครูผู้ช่วย และติวสอบงานราชการอื่น ฯ โทร. 085-5529560 Line ID : @Tuinationline

เข้าห้องเรียนที่นี่
ชื่อผู้ใช้งาน
รหัสผ่าน
สมัครเรียน | ลืมรหัสผ่าน
เพิ่มเพื่อนเพื่อรับข่าวสาร
เพิ่มเพื่อน
แนะนำคอร์สติวสุดคุ้ม
Fanpage I Lineติวสอบตำรวจ วุฒิ ม.6 (สายอำนวยการ) และวุฒิ ป.ตรี (กลุ่มงานเทคนิค) ประจำปี 2562
ติวสอบตำรวจชั้นประทวนและชั้นสัญญาบัตร ประจำปี 2562
จำนวน 450 อัตรา

 
ชั้นประทวน ตำแหน่ง ผบ.หมู่ กลุ่มงานอำนวยการและสนับสนุน (350 อัตรา)
คุณสมบัติ
         -  รับบุคคลภายนอก เพศ หญิง/ชาย
         -  วุฒิ ม.6/ปวช. หรือ เทียบเท่า
         -  อายุไม่ต่ำกว่า 18 ปีบริบูรณ์ และไม่เกิน 35 ปีบริบูรณ์

             
 
ชั้นสัญญาบัตร ตำแหน่ง นักวิทยาศาสตร์ (สบ 1) (100 อัตรา)
คุณสมบัติ
         -  รับบุคคลภายนอก เพศ หญิง/ชาย
         -  วุฒิ ปริญญาตรีทางวิทยาศาสตร์ดังนี้
                   - สาขาเคมี และ เคมีประยุกต์  จำนวน 66 อัตรา
                   - สาขาฟิสิกส์ ,สาขาฟิสิกส์ประยุกต์ และสาขาฟิสิกส์อิเล็คทรอนิกส์ จำนวน 34 อัตรา

         -  อายุไม่ต่ำกว่า 18 ปีบริบูรณ์ และไม่เกิน 35 ปีบริบูรณ์

 

!!! สำนักงานตำรวจแห่งชาติ เปิดรับสมัครและคัดเลือก !!!

รับสมัครบุคคลภายนอกเป็นข้าราชการตำรวจชั้นประทวนและชั้นสัญญาบัตร ประจำปี 2562 

กำหนดการรับสมัคร
ประกาศรับสมัคร              วันที่ 22 - 29 ก.ค. 2562
รับสมัครทางอินเตอร์เน็ต  วันที่ 30 ก.ค. - 20 ส.ค. 2562
สอบข้อเขียน                    วันที่ 17 พ.ย. 2562
ประกาศรายชื่อผู้สอบได้  วันที่ 28 ม.ค. 2563

 


สถาบันติวเนติออนไลน์ เปิดติวทั้ง 2 กลุ่มสายงานดังนี้

1. ชั้นประทวน กลุ่มสายงานอำนวยการและสนับสนุน (350 อัตรา)
คุณสมบัติ 
           1. เป็นบุคคลภายนอก เพศชาย/หญิง
           2. วุฒิการศึกษา ม.6 ปวช.หรือ เทียบเท่า ขึ้นไป
           3. อายุไม่ตำกว่า 18 ปีบริบูรณ์ และไม่เกิน 35 ปีบริบูรณ์
           4. และคุณสมบัติอื่นตามที่ประกาศกำหนด
 
ขอบเขตวิชาที่ติว :  ข้อสอบแบบปรนัย 4 ตัวเลือก มีทั้งหมด 150 ข้อ 150 คะแนน ติวทุกวิชาที่ใช้สอบแข่งขัน คือ
           - ภาคความรู้ความสามารถทั่วไป ( 60 คะแนน)
                 - วิชาความสามารถทั่วไป                                                              ( 30 ข้อ)
                 - วิชาภาษาไทย                                                                           ( 30 ข้อ)
           - ภาคความรู้ความสามารถที่ใช้เฉพาะตำแหน่ง ( 90 คะแนน)
                 - คอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อสำนักงาน                     ( 35 ข้อ)
                 - วิชาภาษาต่างประเทศ (ภาษาอังกฤษ)                                           ( 25 ข้อ)
                 - สังคม วัฒนธรรม จริยธรรม และความรู้เกี่ยวกับประชาคมอาเซียน      ( 15 ข้อ)
                 - พระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์
                   และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. 2546                            ( 15 ข้อ)
 
2. ชั้นสัญญาบัตร (กลุ่มงานเทคนิค) นักวิทยาศาสตร์ (สบ 1) (100 อัตรา)
คุณสมบัติ 
           1. เป็นบุคคลภายนอก เพศชาย/หญิง
           2. วุฒิ ปริญญาตรีทางวิทยาศาสตร์ ดังนี้
                   - สาขาเคมี และ เคมีประยุกต์  เรียกว่า สายเคมี (พฐ.2) จำนวน 66 อัตรา
                   - สาขาฟิสิกส์ ,สาขาฟิสิกส์ประยุกต์ และสาขาฟิสิกส์อิเล็คทรอนิกส์ เรียกว่า สายฟิสิกส์ (พฐ.3) จำนวน 34 อัตรา
           3. อายุไม่ตำกว่า 18 ปีบริบูรณ์ และไม่เกิน 35 ปีบริบูรณ์
           4. และคุณสมบัติอื่นตามที่ประกาศกำหนด
 
ขอบเขตวิชาที่ติว :  ข้อสอบมีทั้งหมด 150 ข้อ 150 คะแนน ติวเฉพาะวิชาที่ใช้สอบแข่งขัน ดังนี้
- การทดสอบความรู้ความสามารถด้วยวิธีสอบข้อเขียน แยกตามสายสอบ ดังนี้        
(สถาบันฯ ไม่ได้ติวให้)
           - ความรู้เกี่ยวกับสาขาเคมีและเคมีประยุกต์ (พฐ.2)                          ( 65 ข้อ) (สถาบันฯ ไม่ได้ติวให้)
           - ความรู้เกียวกับสาขาฟิสิกส์ สาขาฟิสิกส์ประยุกต์
             และสาขาฟิสิกส์อิเล็คทรอนิกส์ (พฐ. 3)                                          ( 65 ข้อ) 
(สถาบันฯ ไม่ได้ติวให้)

- การทดสอบความรู้ความสามารถทั่วไป ด้วยข้อสอบแบบปรนัย 4 ตัวเลือก
  ที่ผู้สมัครสายสอบ 
(พฐ.2) (พฐ. 3) ต้องสอบ
           - ภาคความรู้ความสามารถทั่วไป ( 85 คะแนน) (สถาบันฯ ติวปกติ)
                 - วิชาความสามารถทั่วไป                                                               ( 25 ข้อ)
                 - วิชาภาษาไทย                                                                            ( 25 ข้อ)
                 - วิชาภาษาต่างประเทศ (ภาษาอังกฤษ)                                           ( 20 ข้อ)
                 - พระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์
                   และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. 2546                            ( 15 ข้อ)


สามารถเลือกติวได้ 2 ช่องทางดังนี้
 
1. ติวสด ที่สถาบันติวเนติออนไลน์ (ซ.รามคำแหง 43/1) แถมเอกสารทุกสัปดาห์ (รับได้จนถึงสอบเสร็จ) + พร้อมระบบดูทบทวนย้อนหลังผ่านเว็บไซต์ ให้ชมฟรีถึงสอบเสร็จ
 
2. ชมถ่ายทอดสดการติวออนไลน์ผ่านเว็บไซต์ www.tuinationline.com แบบ Real Time ชมการถ่ายทอดสดติวออนไลน์ได้ ตาม วัน เวลา ที่เรากำหนด  (เรามีระบบวีดีโอย้อนหลังให้ท่านสามารถดูทบทวนย้อนหลัง หรือติดตามการติวย้อนหลังได้ ท่านจะไม่พลาด ไม่เสียโอกาสในการติว และตามทันเพื่อนแน่นอน)  และสามารถปริ้นเอกสารประกอบการติวจากหน้าเว็บได้เลย เหมาะสำหรับท่านที่อยู่ต่างจังหวัด

 

               เพื่อเตรียมความพร้อมสู่สนามสอบ โดยจะติวเข้มทุกวิชาที่สอบ !!! 

เจาะลึกทั้งเนื้อหาและแนวข้อสอบ พร้อมเทคนิคในการทำข้อสอบให้ถูกต้องที่สุด
 
กำหนดการติววันแรก วันที่ (วันที่ 24 เดือน สิงหาคม 2562) เป็นต้นไป (ทุกวันเสาร์ - อาทิตย์ เวลา 09.30 - 16.30 น.)

 
วัน/เดือน/ปี ที่ติว ภาคเช้า 09.30 - 12.30 น. ภาคบ่าย 13.30 - 16.30
24 ส.ค. 2562 ภาษาไทย ภาษาไทย
25 ส.ค. 2562 ความสามารถทั่วไป ความสามารถทั่วไป
31 ส.ค. 2562 สังคม วัฒนธรรม จริยธรรม สังคม วัฒนธรรม จริยธรรม
01 ก.ย. 2562 ความสามารถทั่วไป สังคม วัฒนธรรม จริยธรรม
07 ก.ย. 2562 ภาษาไทย ภาษาไทย
08 ก.ย. 2562 ภาษาอังกฤษ ภาษาอังกฤษ
14 ก.ย. 2562 เทคโนโลยีสารสนเทศ เทคโนโลยีสารสนเทศ
15 ก.ย. 2562 ภาษาอังกฤษ ภาษาอังกฤษ
21 ก.ย. 2562 ความสามารถทั่วไป สังคม วัฒนธรรม จริยธรรม
22 ก.ย. 2562 เทคโนโลยีสารสนเทศ เทคโนโลยีสารสนเทศ
28 ก.ย. 2562 ภาษาไทย ภาษาไทย
29 ก.ย. 2562 ภาษาอังกฤษ ภาษาอังกฤษ
05 ต.ค. 2562 เทคโนโลยีสารสนเทศ เทคโนโลยีสารสนเทศ
06 ต.ค. 2562 ภาษาอังกฤษ ความสามารถทั่วไป
12 ต.ค. 2562 ภาษาไทย ภาษาไทย
13 ต.ค. 2562 พ.ร.ฎ.ว่าด้วยหลักเกณฑ์และ
วิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ.2546
พ.ร.ฎ.ว่าด้วยหลักเกณฑ์และ
วิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ.2546
19 ต.ค. 2562 เทคโนโลยีสารสนเทศ เทคโนโลยีสารสนเทศ
20 ต.ค. 2562 ความสามารถทั่วไป ความสามารถทั่วไป
26 ต.ค. 2562 พ.ร.ฎ.ว่าด้วยหลักเกณฑ์และ
วิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ.2546
พ.ร.ฎ.ว่าด้วยหลักเกณฑ์และ
วิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ.2546
27 ต.ค. 2562 ความสามารถทั่วไป ความสามารถทั่วไป
02 พ.ย. 2562 สรุปทบทวน สรุปทบทวน
03 พ.ย. 2562 กสรุปทบทวน สรุปทบทวน
09 พ.ย. 2562 สรุปทบทวน สรุปทบทวน
10 พ.ย. 2562 สรุปทบทวน สรุปทบทวน


หมายเหตุ - กำหนดการติว ตารางติว อาจจะมีการเปลี่ยนแปลงเพื่อความเหมาะสมกับกำหนดการสอบแข่งขัน


 

สมัครติวได้ที่  :   - สถาบันติวเนติออนไลน์  ซ.รามคำแหง 43/1  ทุกวัน ตั้งแต่เวลา 08.30 - 17.30 น.
                           - สมัครผ่านเว็บไซต์ 
www.tuinationline.com   ได้ทุกวัน

วัน-เวลาที่ติว  :   ติวทุกวันเสาร์ + อาทิตย์  เวลา 09.30 - 16.30 น.

ติดต่อสอบถาม : สถาบันติวเนติออนไลน์ ซ.รามคำแหง 43/1 โทร. 02-3197293 , 085-5529560
                           Email : tuinationline@outlook.com     Line ID : @tuinationlineสิทธิพิเศษ    - ติวสดที่สถาบันฯ มีเอกสารประกอบการติวแจกฟรี
                    
- ติวสดออนไลน์ผ่านเว็บไซต์ มีเอกสารประกอบการติวให้โหลดและปริ้นเอง
                    - ดูทบทวนย้อนหลังผ่านเว็บได้ตลอดจนถึงวันสอบ
                           - ชำระเงินครั้งเดียว ติวออนไลน์และชมย้อนหลังได้ตลอด จนกว่าจะสอบผ่านหรืออายุเกินเกณฑ์คุณสมบัติ (เฉพาะสายอำนวยการและสนับสนุนเท่านั้น)

 
ค่าสมัครติวสอบตำรวจ ประจำปี 2562
โปรโมชั่น...สมัครติวภายใน 31 สิงหาคม 2562 นี้ 

ค่าสมัครติวสอบตำรวจ ประจำปี 2562 
                       - ไม่รับรองผล ค่าสมัครติว 4,900 บาท ลดเหลือ 3,900 บาท เท่านั้น
                       - รับรองผล     ค่าสมัครติว 6,900 บาท ลดเหลือ 5,900 บาท เท่านั้น ชำระเงินครั้งเดียว ติวออนไลน์และชมย้อนหลังได้ตลอด จนกว่าจะสอบผ่านหรืออายุเกินเกณฑ์คุณสมบัติ (เฉพาะสายอำนวยการและสนับสนุนเท่านั้น)
สงวนสิทธิ์การติวเฉพาะลูกค้าที่ชำระเงินเท่านั้น ไม่สามารถส่งมอบ ให้ หรือ โอนสิทธิ์ ให้บุคคลอื่นใช้งานได้ 
ดังนั้น ชื่อที่สมัครเป็นสมาชิกในเว็บ ชื่อผู้ชำระเงิน และชื่อบัตรประจำตัวสอบต้องเป็นชื่อเดียวกัน

 
 

สอบถามเพิ่มเติมโทร.  085-5529560  , 02-319-7293   Line ID : @Tuinationline
ราคา : 5,900.00 บาท