ติวเนติบัณฑิต ติวสอบทนายความ ติวสอบนายสิบตำรวจ ติวสอบภาค ก. ติวสอบปลัดอำเภอ ติวสอบครูผู้ช่วย และติวสอบงานราชการอื่น ฯ โทร. 085-5529560 Line ID : @Tuinationline

เข้าห้องเรียนที่นี่
ชื่อผู้ใช้งาน
รหัสผ่าน
สมัครเรียน | ลืมรหัสผ่าน
เพิ่มเพื่อนเพื่อรับข่าวสาร
เพิ่มเพื่อน
แนะนำคอร์สติวสุดคุ้ม
Fanpage I Lineติวสอบปลัดอำเภอ ประจำปี 2561
ติวสอบปลัดอำเภอ ประจำปี 2561
ภาคความรู้ความสามารถที่ใช้เฉพาะตำแหน่ง (ภาค ข.) คะแนนเต็ม 200 คะแนน 

รูปแบบการติว
สถาบันติวเนติออนไลน์จะ ติวเน้น เข้มข้น ความรู้พื้นฐานในการปฎิบัติงานราชการ (ทั้ง พ.ร.บ. และกฎหมายหลัก) และความรู้ ความเข้าใจ ในภารกิจของกรมการปกครอง ให้ครอบครุมเนื้อหาที่ใช้สอบทั้งหมด ทั้งประเด็นสำคัญที่มักออกเป็นข้อสอบ หรือที่คาดว่าจะออกเป็นข้อสอบ พร้อมวิเคราะห์แนวข้อสอบเก่าปลัดอำเภอครั้งที่ผ่านมา พร้อมอัพเดทเอกสารประกอบการติวใหม่ทั้งหมด สามารถเลือกติวกับเราได้หลายช่องทาง ไม่ว่าจะติดสดที่สถาบันฯ หรืออยู่ต่างจังหวัดก็ติวออนไลน์สดผ่านเว็บ ผ่าน FaceBook ได้ และยังสามารถชมวีดีโอทบทวนย้อนหลังได้ถึงสอบเสร็จกำหนดการติวคอร์สยาว เริ่มติววันที่ 24 ก.พ. 61 เป็นต้นไปถึงสอบ
วันเสาร์      วันอาทิตย์
เสาร์ที่ 24 ก.พ. 61 เวลา 09.00 - 16.00 น. อาทิตย์ที่ 25 ก.พ. 61 เวลา 09.00 - 16.00 น.
เสาร์ที่ 03 มี.ค. 61 เวลา 09.00 - 16.00 น. อาทิตย์ที่ 04 มี.ค. 61 เวลา 09.00 - 16.00 น.
เสาร์ที่ 10 มี.ค. 61 เวลา 09.00 - 16.00 น. อาทิตย์ที่ 11 มี.ค. 61 เวลา 09.00 - 16.00 น.
เสาร์ที่ 17 มี.ค. 61 เวลา 09.00 - 16.00 น. อาทิตย์ที่ 18 มี.ค. 61 เวลา 09.00 - 16.00 น.
เสาร์ที่ 24 มี.ค. 61 เวลา 09.00 - 16.00 น. อาทิตย์ที่ 25 มี.ค. 61 เวลา 09.00 - 16.00 น.
เสาร์ที่ 31 มี.ค. 61 เวลา 09.00 - 16.00 น. อาทิตย์ที่ 01 เม.ย. 61 เวลา 09.00 - 16.00 น.
เสาร์ที่ 07 .ย. 61 เวลา 09.00 - 16.00 น. อาทิตย์ที่ 08 เม.ย. 61 เวลา 09.00 - 16.00 น.
เสาร์ที่ 21 เม.ย. 61 เวลา 09.00 - 16.00 น. อาทิตย์ที่ 22 เม.ย. 61 เวลา 09.00 - 16.00 น.
เสาร์ที่ 28 เม.ย. 61 เวลา 09.00 - 16.00 น. อาทิตย์ที่ 29 เม.ย. 61 เวลา 09.00 - 16.00 น.
   
   
   
   
วัน-เวลาติว อาจมีการเปลี่ยนแปลง สถาบันฯ จะแจ้งให้ทราบอีกครั้งสามารถเลือกติวได้   3  ช่องทางการติวพร้อมกันได้...ดังนี้
 
1. ติวสด ที่สถาบันติวเนติออนไลน์ (ซ.รามคำแหง 43/1) (รีบสมัครด่วนที่นั่งมีจำนวนจำกัด) มีเอกสารแจกฟรี + พร้อมระบบดูทบทวนย้อนหลังผ่านเว็บไซต์ ให้ชมฟรีถึงสอบเสร็จ
 
2. ชมถ่ายทอดสดการติวออนไลน์ผ่านเว็บไซต์แบบ Real Time สดจากสถาบันฯ โดยต้องล็อคอินผ่านระบบเว็บไซต์ของเรา www.tuinationline.com ซึ่งจะมี User และ Password ให้ท่าน Login เข้าไปชมการถ่ายทอดสดติวออนไลน์ได้ ตาม วัน เวลา ที่เรากำหนด  (New Update : เรามีระบบวีดีโอย้อนหลังให้ท่านสามารถดูทบทวนย้อนหลัง หรือติดตามการติวย้อนหลังได้ ท่านจะไม่พลาด ไม่เสียโอกาสในการติว และตามทันเพื่อนแน่นอน ติวที่นี่คุ้มค่าที่สุดแล้ว)  และสามารถปริ้นเอกสารประกอบการติวจากหน้าเว็บได้เลย เหมาะสำหรับท่านที่อยู่ต่างจังหวัด มีอินเตอร์เน็ตความเร็วไม่ต่ำกว่า 5 MB ที่บ้าน ดูผ่าน Google Chrome ก็สามารถติวกับเราแบบไม่มีอาการกระตุกได้แล้ว

3. เปิดอีกหนึ่งช่องทางการติวของเรา...
สำหรับท่านที่ต้องการติวออนไลน์สดผ่าน FaceBook Live โดยท่านจะสามารถชมถ่ายทอดสดการติวแบบ Real Time ในกลุ่ม FaceBook  โดยสถาบันติวเนติออนไลน์จะ Live สดพร้อมกันทั้ง 3 ช่องทาง ตามวันเวลาที่เรากำหนดเท่านั้น ส่วนการรับชมวีดีโอย้อนหลังนั้น เราจะให้ชมย้อนหลังผ่านระบบของเว็บไซต์ www.tuinationline.com สามารถชมย้อนหลังได้จนถึงสอบเสร็จเช่นเดียวกับช่องทางที่ 2 (เพื่อป้องกันการละเมิดลิขสิทธิ์) 
 
เข้ากลุ่มติวสอบปลัดอำเภอ 2561 เพื่อชมการติวออนไลน์สดผ่าน FaceBook Live คลิกที่นี่
 
 
คุณสมบัติผู้สมัครติวสอบปลัดอำเภอ 2561
- ผ่านภาค ก. ก.พ. ขั้นต่ำระดับปริญญาตรีแล้ว  
- จบการศึกษาระดับปริญญาตรี นิติศาสตร์ รัฐศาสตร์ รัฐประศาสนศาสตร์ 3 สาขานี้เท่านั้น
- อายุไม่เกิน 60 ปี


ขอบเขตวิชา ภาค ข.
ภาค ข. ทดสอบความรู้ ความเข้าใจ ที่เกี่ยวข้องกับงานในหน้าที่ของตำแหน่งเจ้าพนักงานปกครองปฎิบัติการ (ปลัดอำเภอ)
1. ความรู้พื้นฐานในการปฏิบัติงานราชการ ( 100 คะแนน ) 
    1.1 ความรู้ด้านวิชาทางการเมือง การปกครองและการบริหารราชการแนวใหม่ รัฐศาสตร์ รัฐประศาสนศาสตร์
    1.2 ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับสภาพแวดล้อมปัจจุบันทางการเมือง เศรษฐกิจ และสังคมของประเทศไทยและของต่างประเทศ 
    1.3 ความรู้เกี่ยวกับกฎหมายและระเบียบที่ใช้ในการปฏิบัติราชการ เช่น
         1.3.1 รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย
         1.3.2 กม.ว่าด้วยระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน
         1.3.3 กม.ว่าด้วยระเบียบข้าราชการพลเรือน 
         1.3.4 กม.ว่าด้วยวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง 
         1.3.5 กม.ว่าด้วยความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ 
         1.3.6 กม.ว่าด้วยข้อมูลข่าวสารของราชการ 
         1.3.7 พ.ร.ฎ.ว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี 
         1.3.8 ระเบียบเกี่ยวกับงานสารบรรณ 
         1.3.9 ระเบียบเกี่ยวกับการรักษาความลับของทางราชการ
         1.3.10 ระเบียบเกี่ยวกับการงบประมาณ การเงิน การคลังและพัสดุ
         1.3.11 ความรู้เกี่ยวกับอาเซียน(Asean)
         1.3.12 แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสัมคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12
         1.3.13 พ.ร.บ.อาสากองรักษาดินแดน
         1.3.14 ความรู้เกี่ยวกับการพัสดุ 
       
  
1.3.14 พ.ร.บ.อำนวยความสะดวก พ.ศ.2558
         1.3.16 ไทยแลนด์ 4.0  
    1.4 ความรู้เกี่ยวกับกฎหมายทั่วไป กม.อาญา กม.แพ่งและพาณิชย์ กม.วิแพ่ง และกม.วิ.อาญา
    1.5 ภาษาอังกฤษ
    1.6 คอมพิวเตอร์เบ้องต้น (ใช้สอบตั้งแต่ปี 2559 เป็นต้นไป)
 
2. ความรู้ ความเข้าใจในภารกิจของกรมการปกครอง ( 100 คะแนน ) 
    2.1 วิสัยทัศน์ พันธกิจ โครงสร้าง อำนาจหน้าที่ และภารกิจของกระทรวงมหาดไทยและกรมการปกครอง 
    2.2 การปกครองท้องที่ ได้แก่ กฎหมายว่าด้วยลักษณะปกครองท้องที่ กฎหมายและระเบียบ ข้อบังคับ ที่เกี่ยวข้องกับกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ฯลฯ และคณะกรรมการหมู่บ้าน 
    2.3 ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับงานทะเบียนราษฎร งานบัตรประจำตัวประชาชน งานทะเบียนทั่วไป งานอาวุธปืน เครื่องกระสุนปืน วัตถุระเบิด ดอกไม้เพลิงและสิ่งเทียมอาวุธปืน งานx งานควบคุมการเรี่ยไร งานควบคุมการขายทอดตลาดและค้าของเก่า งานโรงรับจำนำ งานโรงแรม และงานสถานบริการ 
    2.4 ความรู้เกี่ยวกับการอำนวยความเป็นธรรมให้แก่ประชาชน การรักษาความสงบเรียบร้อย ความมั่นคงภายในและการจัดระเบียบสังคมในหน้าที่ของกรมการปกครอง 


รีบสมัครด่วน 
     ลูกค้าเก่า.....ลดเหลือเพียง 5,900 บาท
 ลูกค้าใหม่......ลดเหลือเพียง 6,900 บาท
ราคา : 6,900.00 บาท